INFO 
INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Pokazuje ona status i inne informacje dotyczące Reflektora REF032 w Polsce.
Serwer jest częścią ogólnoświatowej amatorskiej sieci cyfrowej łączności głosowej DMR/D-Star/C4FM, która łączy amatorskie przemienniki radiowe, hotspoty i inne urządzenia.
Użytkownicy posiadający ważną Amatorską Licencję Radiową mogą swobodnie łączyć swoje przemienniki i hotspoty aby korzystać z nich w ramach lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
Łączenie się stacji i ze stacjami radiowymi nie będącymi licencjonowanymi stacjami radioamatorskimi jest zabronione.
Przemienniki Amatorskie z licencją pozwalającą na pracę całodobową muszą być zarejestrowane w systemie rejestracji DMR-ID/CCS7.
Hotspoty powinny identyfikować się zarejestrowanym DMR-ID użytkownika (dla DMR) lub znakiem krótkofalarskim Callsign użytkownika (np. dla D-Star).
Należy pamiętać, że w Radiu Amatorskim wymagana jest identyfikacja znaku wywoławczego.
W DMR zamiast tego używany jest zarejestrowany DMR-ID, a w D-Star krótkofalarski znak wywoławczy.
Znaki Callsign i DMR-ID są wyświetlane na niniejszych stronach.
Jeśli nie chcesz, aby Twój przemiennik i jego użytkownicy byli tutaj widoczni, odłącz się proszę od sieci.
Anonimowe korzystanie z systemu, lub przez osoby nie posiadające ważnej licencji radioamatorskiej jest zabronione!
Podczas łączenia się do kliku modułow jednocześnie należy uważać aby nie doporwadzić do crossowania połączeń między modułami.
Dane te są udostępniane innym komponentom sieci na całym świecie w celu kontroli dostępu, identyfikacji, routingu i funkcjonalności systemu radioamatorskiego.

XLX132 ma włączoną opcję AUTOCONNECT dla C4FM. Połączenie protokołem YSF automatycznie trafia na moduł D, który później można zmienić na inny.

73! Tomek SQ5DCP
dstar.radom.pl